Regulamin zakupów

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy zwany dalej "Sklep" bądź "Perfumy Świata" bądź "sprzedawca" prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest firma ZDAJKA Paulina Mendyka z siedzibą pod adresem: ul. Dojazd 19 62-064 Plewiska NIP: 777-326-25-91

3. Regulamin ten jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej na odległość przez zakup towaru w sklepie pomiędzy firmą ZDAJKA Paulina Mendyka z siedzibą w Plewiskach ul. Dojazd 19, a klientem, którego dokładne dane znajdują się w zamówieniu. Klient dokonujący zamówienia deklaruje, że jego dane są zgodne z prawdą.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży na odległość, a w konsekwencji zakupu produktów z oferty jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie finalizacji zamówienia.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiadają gwarancję producenta zależną od warunków montażu.

§2

Zamówienia

1. Możliwe jest składanie zamówień w podany poniżej sposób:

- Przez formularz dostępny w witrynie www.perfumyswiata.pl

- W wiadomości e-mail wskazanej na podstronie Kontakt, którą znaleźć można w stopce strony.

- Telefonicznie - przez kontakt telefoniczny wskazany na podstronie kontakt, którą znaleźć można w stopce strony.

2. Podane przez klienta dane do faktury/paragonu i dostawy muszą być możliwe do weryfikacji celem realizacji zamówienia. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla sprzedawcy i kupującego wiążące są dane dostępne na stronie zakupionego produktu, a w szczególności parametrów takich jak: cena, ilość, kolor, rozmiar.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3

Płatności

1. Klient ma możliwość skorzystania z kilku form płatności, które dostępne są w zakładce Formy Płatności. W przypadku gdy wszystkie metody płatności zawiodą sprzedawca wyśle kupującemu wiadomość e-mail z danymi do przelewu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru przez kuriera jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy w zależności od wyboru formy dostawy i ustaleń między sprzedawcą a kupującym.

2. Termin realizacji zamówienia liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty.

3. W przypadku zamówienia przesyłki z płatnością za pobraniem czas dostawy może wydłużyć się o 2 dni robocze.

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien w trybie pilnym zgłosić taką informację sprzedawcy. Należy wówczas wskazać i opisać niezgodność i przesłać zdjęcia odebranego towaru. 

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień i możliwości ekranu danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru. Drobne różnice w odcieniu wynikające z innej partii produkcyjnej danego towaru także nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 §6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość. na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.

2. Klient będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Dodatkowo klient może wyrazić chęć otrzymywania informacji reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w szczególności zdjęć, opisów usług i towarów, publikowanych tekstów i artykułów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym momencie.

3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

4. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.